Navitrack Scout

Navitrack sökare

  • Med NaviTrack Scouts flerriktade antennteknik är hela signalen ständigt synlig. Maximera bara signalstyrkan så hittar du enkelt målet.
  • Inga nollvärden eller falska toppvärden som försvårar lokaliseringen.
  • Sökaren verifierar lokaliseringspositionen med en mikrokartdisplay som märker ut distinkta poler både framför och bakom målet, vilket garanterar en noggrann lokalisering.
magnetisk-sokare

Metalldetektor

  • Hittar snabbt nedgrävda objekt av järn eller stål som t.ex. vattenposter/-ventiler, brunnslock, gjutjärnsrör, plåtlådor, rörfodringar, förstärkta septitankar, mätpinnar.
  • Ergonomiskt och robust utförande ,inkluderar transportväska och batterier.
  • Ytterst känsligt instrument med ljud och visuell information.
  • AutoNull-funktion avskärmar metalliska störningar från närområdet, exempelvis en bil eller kedjestaket.
Fjärransluten sändare

Sond

  • Kan anslutas till en rensspiral eller en vattenspolslang för att lokalisera den fjärranslutna sändaren i en ledning.
  • Blinkande LED anger aktiv sändare.
  • Uppfyller kraven för FCC klass B och EN 55022 klass B.

Mäthjul Limit 10km

Används för uppmätning av längre sträckor t. ex. vid vägarbeten och liknande. Mäthjulet är viktbalanserat för bekväm användning. Hjulbroms i handtaget och ståstöd. Vikbart i två delar för enkel transport.

Leveras med transportväska.

Adapter

Adapter för Ridgid sond med 1/2″anslutning för högtrycksslang.