SKTech prolaser

PROLASER = Profilmätning, Ovalitetsmätning, Laserscanning

Kärt barn har många namn. Som Kommun, rådgivare eller entreprenör är Prolaser ett nödvändigt och viktigt verktyg för analys av det verkliga rörförhållandet.

före och efter exempelvis ett reliningsarbete eller nyläggning. När prolasser används som ett videoundersökningsverktyg kan det ge noggrannhet upp till 1 mm vid mätning av rörstorlek, deformation, erosionkroppning, skräp, fett, flöden, lateral utskjutning, ytskador och hål.

En laserskanning av ett rör är ett värdefullt tillskott till all TV-inspektion. Det bidrar till klassificering av rör -observationerna.  Med WinCan Laserscan-programvaran skapar systemet rapporter helt automatiskt, inklusive diameter, ovalitet, kapacitet och ger även XYZ-Data.

Prolaser
Data  Analysis and Delivery

The Mini-Cam Laser profiler has been designed to provide accurate and repeatable pipe geometry for many pipeline conditions. Simply attach the device to your camera and WinCan will do the rest! All results are automatically calculated and can be delivered via WinCan.

KEY FEATURES

Rördimensioner
225mm pinne* för användning i rörstorlekar 100mm till 225mm.
(* Beroende på kamerans system)
625mm Pinne för användning i rörstorlekar 200mm till 450mm.
(med hjälp av 400 mm förlängningen)

Integration
Integreras fullständigt i WinCan LaserScan-modulen.

Kontinuerlig mätning
Perfekt för mätning av reella rördiametrar kontinuerligt längs rörets längd.

Verifiering
Verifiering av nätverkets strukturella integritet, ovalitet och djupkorrosion.

Fast Calculations
Fast cross-sectional area calculations for determining flow reduction.

Deformation Measurement
Deformation measured as an out-of-circle percentage.

Erosion Check
Erosion and loss of pipe wall can easily be ascertained.

Quantification
Quantifies defects, holes, or other abnormalities.

Data Import
XYZ-Data for import into CAD software.

prolaser