Allmänna köpvillkor SK Tech AB

(INRIKES I SVERIGE)

1. Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos Sk Tech AB via vår E-handel. Telefonbeställningar, katalog samt uppsökande försäljning av Sk tech hos kund.

Genom att genomföra en beställning hos SK Tech AB, godkänner ni villkoren som anges i detta dokument.

Läs igenom villkoren innan ni lägger er beställning, Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige samt av företag godkända efter kreditprövning.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls i vårt sortiment vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt, samt ändra information om produkten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig hos SK Tech vid den tidpunkt då ni gör er beställning.

 

2. Priser och avgifter

De priser som anges av SK Tech AB bortsätt från slutlig faktura exklusive moms och exklusive fraktkostnaden.

Kostnaden för frakt varierar beroende på vikt. Kostnadstabellen är baserad på vikt utgår från Schenkers avtalsprislislista för det aktuella året.

Priser kan variera mellan katalog, uppsökande försäljning och E-handel beroende på tidsbegränsade kampanjer eller särskilt anpassade rabattavtal för vissa kunder som beställt och betalat för varor ur vårt sortiment till ett värde över femhundra tusen svenskakoronor per kalenderår.

 

 

3.Beställning/upprättande av avtal

Ni kan göra era beställningar via telefon, via säljare på plats hos er, i e-butiken eller via katalogens beställningsformulär. Ni är alltid berättigade en orderbekräftelse från SK Tech AB denna skickas automatiskt ut till er för beställningar gjorda i vår E-handel, under förutsättning att ni har försett oss med korrekt e-postadress för övriga försäljningskanaler levereras orderbekräftelsen med varan på samma tidpunkt som leverans.

Om vi av någon anledning inte kan skicka er beställning, kommer vi att informera om detta snarast möjligt.

Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som användes du beställningen gjordes, i den mån det är möjligt.

Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en SK Tech-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Vid förstagångsbeställningar görs en kreditprövning.

 

4. Leverans

Leveransdatum kan variera beroende på produkt då vi inte lagerhåller alla varor. Normal ledtid för universalverktyg är 2-7 dagar medan en fullt utrustad kamera kan ta 1-6 veckor samt 8-52 veckor för större fordonsbyggnationer. Information om leveransdatum ges av ansvarig säljare vid beställning.

Om varorna ni beställer har olika leveranstid går det att välja att få en delleverans eller att få allt levererat samtidigt.

Fraktkostnaden är en faktisk kostnad baserad utefter SK Tech ABs fraktavtal hos Schenker och beräknas på vikt.

Leverans sker till ombud samt hemleverans. Där varor inte hämtas ut tillkommer en administrativ avgift på á 100kr samt den faktiska fraktkostnaden.

 

5. Ångerrätt/Reklamation

Privatpersoner kan ångra eller returnera beställning om denna inte motsvarar vad som beställdes från första början och då går det att göra från och med den dag ni gör er beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av varorna. (skälig tid för reklamation) Om ni vill ångra ett köp ber vi er att meddela ansvarig säljare på SK-Tech AB.

För beställningar utförda av företag gäller inte ångerrätt såvida inte varan uppenbart avviker från ursprunglig kravspecifikation alt erbjudande.

Om ni har mottagit en felaktig vara ska detta omgående meddelas till SK Tech AB och returnera varan i enighet med nedan angivna returvillkor eller kontakta ansvarig säljare på SK Tech AB.

SK Tech AB strävar efter att våra kunder skall känna sig trygga och säkra av att handla från oss även om en leverans eller vara blivit felaktig eller inte motsvarar kundens förväntningar.

 

6. Returer/Service

Returer (gäller privatpersoner) för varor som på ett eller annat sätt inte motsvarar kundens förväntningar på kvalité eller användarbarhet för kundens arbetsområde. SK Tech AB garanterar en fullständig återbetalning av retunerade varor under förutsättning att dessa varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till er.

Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, ändrats eller burits (annat än för att bryta kartong som varorna fraktas i) i fall där kunden känner sig mycket missnöjd skall ansvarig säljare på SK Tech AB omgående kontaktas alt VD för att reda ut missnöjet i bästa möjliga mån.

För service av varor främst kameror skall en serviceblankett medfölja varan och denna går att skriva ut på sktech.se. Observera att varorna skall packas väl och fraktas med försiktighet då SK Tech AB inte ansvarar för skador som uppkommit till följd av dåligt packade varor där transportskador uppkommit. Se tydligare instruktioner om detta på serviceblanketten.

För fellevererade varor alt skadade varor (ej skadade varor under transport) till företag gäller retur.

 

7. Betalningssätt

Faktura

En fakturaavgift tillkommer på fakturabeloppet. Fakturan förfaller till betalning efter 30-dagar då den utfördes.

Delbetalning/leasing

Se Aktuella villkor från delbetalning/leasing partner

 

8. Garanti

Gäller på varor med uppenbara material- eller fabrikationsfel. Olika varor har olika lång garantitid. lägsta garantitid är 12månader från den dagen då varan köptes. det är upp till kunden att själv ta reda på hur lång garantitid vissa varor har om detta inte skulle framgå på fakturan.

 

9. Överlåtelse

SK Tech AB förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

 

10. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

 

11. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt hos SK Tech AB tillhör Sk Tech AB eller licensgivare. All användning av SK Tech ABs hemsida, e-handel, kataloger, reklam eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar där av annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse av SK Tech AB.

 

12. Forse Majeure

Händelse såsom utanför SK Tech ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att SK Tech AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal

 

13. Bolagsinformation

Sk Tech AB är registrerat med säte i Ulricehamn.

Org.nr:556973-4048

E-post: info@sktech.se

Telefon: 0321-50003